AnasayfaFirma Rehberi Hal RehberiSeri ilan Foto Galeri Web TV RssYazarlarE-GazeteWebmailİletişim 15 Kasim 2018 Persembe 20:54
İLÇE BİLGİSİ RESMİ KURUMLARBELEDİYEMAHALLELEREĞİTİM SAĞLIKHAL FİYATIESNAFLARIMIZ
KUMLUCA HAVA DURUMU
KUMLUCA
İLK ÇAĞ’DA SERİK

Serik, İlk Çağ`da Pamfilya bölgesinde yer almıştır. Pamfilya “Irkların Ülkesi anlamına gelmektedir. Sikkelerde ve taş yazıtlarda görüldüğü gibi, Pamfilya`daki Grek Ağzı Dor göçünden önceki Atina ile sıkı bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir.  Truva Savaşları`ndan yüzyıl sonra ortaya çıkan Yunanistan`ın büyük bir bölümüne yayılan ve Peleponnes`i egemenliği altına alan Dorlar,  kendi ağızlarında beraberinde bu bölgeye getirmişlerdir. Yunanistan`dan gelen bu ilk göçü,  sonraları ikinci bir göç izlemiş; Yunanistan ve Küçük Asya’nın batı kıyılarında İyon ve Ailois adını taşıyan bölgelerde oturan Grekler,  Pamfilya’ya doğru gelerek Perge, Aspendos ve Side gibi sömürge kentlerini kurmuşlardır. Persler; İ.Ö. 479’da Grekleri, Salamis ve Plataia’da toplu kırım halinde yenmişlerdi. Bu olay Ege’de ve Anadolu’nun batısında yaşayan bütün kentleri, Atina yönetiminde kurulan bir Attika Delos Birliği’ne katılmaya zorladı. Yalnız güney kıyılarındaki Likya, Pamfilya ve Kilikya buna katılmayıp sürekli Pers askeri birliklerini kentlerinde bulunduruyorlardı. Xerses İ.Ö.469’da Aspendos yakınlarında bir ordu toplamayı başarmış ve aynı yıl içinde Atina Komutanı Kimon, güney sahillerinde başarılı savaşlara girişmişti. Kimon,  Karla ve Likya’da Perslerin ellerinde bulundurdukları kentleri aldı ve onları buradan çıkardı. Sonuç olarak Pers tehlikesi ortadan kalmış ve güneydeki bazı kıyı kentleri Atina Deniz Birliği’ne katılmıştır. Pelepones Savaşları’na kadar bir yüzyıldan daha az süren özgürlükten sonra, 356’da Persler, Ispartalıların yönetimine geçmiş olan Attika Delos Deniz Birliği’ni ellerine geçirdiler ve böylece barışa zorlanan Grekler, Küçük Asya’daki bütün kentleri Perslere vermek zorunda kaldılar.  Perslerin bu ikinci egemenlik devri, Büyük İskender’in 334 yılında pers egemenliğini koparmak ve Greklerin daha önce uğradıkları haksızlığın öcünü almak üzere küçük Asya’ya geçmesine kadar sürmüştür.

Büyük İskender’in Batı Anadolu’dan başlayarak güney doğru inen seferinde, savunmalarını kendi orduları ile yapan kentler fazla direniş göstermeksizin teslim oldukları için, kış mevsiminde Büyük İskender direniş görmeden Likya’ya kadar sokuldu. Teker teker kentlerin yönetimini eline aldıktan sonra, ilk önce Pamfilya’ya vardı. O devirde Antalya kenti henüz kurulmamış olduğundan Pamfilya içinde ilk durak Perge kenti oldu. Buradaki topluluklar; Büyük İskender’in koşullarlını kabul ettikleri için Büyük İskender Aspendos’a uğramadan Side’ye doğru yoluna devam etti. Side’de hiçbir direnişle karşılaşmayan Büyük İskender, tekrar batıya, Sillyon’a yöneldi. Burada bir direnişle karşılaştı Haksızlık yaptığı bir saldırıda sonuç alamayınca ikinci bir saldırı hazırlığı içinde iken Aspendos’tan hoş olmayan birtakım haberler kendisine ulaştı. Aspendoslular, elçilerinin kabul ettiği koşulları yerine getiremedikleri için bütün varlıklarını Akropolis’e taşımışlar; kalelerinin yıkık bölümünü onararak direniş için her şeyi hazırlamışlardı. Büyük İskender Sillyon’u ele geçirmekten vazgeçerek bütün ordusuyla Aspendos üzerine yürüdü ve kentin aşağı mahallelerini ele geçirerek asıl kentin bulunduğu Akropolis’i kuşattı. Aspendoslular, Büyük İskender’in bir kez batıya yöneldikten sonra tekrar geriye dönmesini hiç olası görmemişlerdi. Bu düne kadar Büyük İskender hiç yenilgiye uğramadığı için Aspendoslular korktular ve teslim olmayı en iyi sonuç olarak kabullendiler. Büyük İskender’in bu bölgeyi ele geçirme amacı; Küçük Asya’nın güney kıyılarını, Persler’e karşı bir deniz üssü olarak kullanmaktı. Sillyon’un ele geçirilmesinde fazla bir yarar görmeyen Büyük İskender, Sillyon’a saldırmayan Perge’ye döndü. Bu bölge (İ.Ö. 323’te Büyük İskender’in genç yaşta ölümü ile ortaya çıkan ve geniş bir imparatorluğu parçalamak yolunu izleyen generallerinden) Antigonos’un yönetimi altına geçmiştir. Fakat Antigonos’un yenilgisi ve ölümü ile sonuçlanan İpsos Savaşı’ndan sonra (İ.Ö. 301) Antalya bölgesi Selevkoslar’ın Asya Krallığı ile Ptolemaislar arasında sık sık el değiştiren bir bölge olmuştur. Son Bergama Kralı II. Attalos İ.Ö. 133’te çocuksuz ölünce, Bergama Krallığı “vasiyet” yoluyla Roma’ya geçti. İ.Ö. 129’da Küçük Asya Eyaleti’nin kurulmasından sonra Pamfilya’nın bu eyaletin yönetimine katıldığı bilinmektedir. Serik’te ilk yerleşim yerleri, Sillyon (Yanköy yakınlarında bulunan Koçhisar Tepesin’de) ve Aspendos (Belkıs)‘tur.

 
2093 Kere Okundu

KAYMAK SERACILIK
DETAY
2010 - 2013 © batiakdeniz.com Tüm Hakları Saklıdır. Hiç bir bilgi ve resim kaynak gösterilmeden kopyalanamaz. yazılım : webustasi.com