AnasayfaFirma Rehberi Hal RehberiSeri ilan Foto Galeri Web TV RssYazarlarE-GazeteWebmailİletişim 15 Kasim 2018 Persembe 21:03
İLÇE BİLGİSİ RESMİ KURUMLARBELEDİYEMAHALLELEREĞİTİM SAĞLIKHAL FİYATIESNAFLARIMIZ
KUMLUCA HAVA DURUMU
KUMLUCA
SELÇUKLULAR VE OSMANLI DÖNEMİNDE SERİK
Anadolu Selçuklu Devleti 1207 yılında Antalya’yı 1221 yılında Alanya’yı fethedince; doğal olarak iki şehir arasında kalan tarihi Sillyon kenti Türklerin eline geçti. Türkler buraya Karahisar-ı Teke adını vermiştir. Ayrıca Türkler, anti şehre bir Selçuklu mescidi yaparak bölgeye mimari açıda kendi damgasını vurmuştur. Şehrin bulunduğu yerin yüksek ve havadar olması, Türklerin yerleşmesine uygun bir yer olarak görülmüştür Karahisar’da yaşayan Türkler genellikle hayvancılıkla geçinirdi. Az da olsa Türklerin, Antalya limanı vasıtasıyla ticaret yaptılarına dair kayıtlara rastlanmaktadır. Çünkü Selçuklular döneminde Anadolu, boydan boya ticaret yollarıyla örülmüş durumdaydı. XIV. yy’ın başlarında memleketin bazı yerlerini gezmeye çıkan Antalya Beyi’nin tedbirsizliğinden yararlanan Hamidoğlu Dündar Bey, 1301 yılında şehir ve kaleyi alarak kardeşi Yunus Bey’e vermiştir. Böylece Antalya’da Hamitoğulları dönemi başladı. Antalya’nın doğusunda bulunan ve Teke Karahisarı denilen korunaklı hisar ve civarı, Yunus Bey’in kölesi Zekeriya’ya verilmiştir.
Bölge 1393 yılında Osmanlı Sultanı Bayezid tarafından fethedilerek oğlu İsa Çelebi’ye sancak olarak verilmiştir.
Osmanlı Devleti’nin ilk döneminde (Selçuklu Döneminde olduğu gibi) Serik idari durumunu korumuştur. Serik, “Karahisar-ı Teke” adıyla 1393 yılında Teke Sancağına bağlı bir kaza olarak Anadolu Eyaleti’ne bağlanmıştır. XVI. Yüzyıldan itibaren “Karahisar” nahiyesi ve “Serik” nahiyesi adlarıyla ikiye ayrılmıştır. Bugünkü Yanköy civarında bulunan ve halk dilinde “ÂSAR”adıyla bilinen Sillyon, Karahisar nahiyesinin merkezi, Belkıs (Aspendos Tiyatrosu çevresi) Serik nahiyesinin merkezi olmuştur. Osmanlı döneminde 17. yüzyılın 2. yarısında, bölgemiz önemini kaybetmiştir. Ünlü Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi 1671/72 yılında Teke bölgesine gelmiş. Kundu Köyünden geçerek Serik’i ziyaret etmiş ve Serik çevresi için “ol kadar mâmur kale değildir. Ancak nahiyesi mâmur ve mahsuldar kazadır.” diye yazmıştır. Yazar ayrıca Kürüş köyünün 200 haneli yerleşim yeri olduğunu ve Körpüçay Irmağı kenarında Pazar kurulduğunu not etmiştir. İlçemiz için, 19. Yüzyılda Karahisar-ı Teke kazası yerine Serik adı kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk nüfus sayımında (1831 yılındaki nüfus sayımı kayıtlarında) Serik adı kullanılmıştır. Tanzimat Dönemi’nde Serik’in kaza statüsü aynen devam etmiştir. 1849 – 1850 yıllarında yayınlanan Osmanlı salnamesinde bölge Karahisar-ı Teke, Beşkonak ve Serik adında üç kazaya ayrılmıştır.
8 Kasım 1864 tarihinde “İdare-i Velayet Kanunu” ile Teke sancağı Konya vilayetine bağlanmış olup Serik nahiye statüsüne düşürülerek Kızıl kaya kazasına bağlanmıştır. 1869 tarihli Konya salnamesine göre Serik nahiyesi 17 köy, 2.022 Müslüman nüfustan oluşmaktadır.
1874 tarihli yine Konya salnamesine göre 13 köy bulunmakta ve bu köylerde 478 hanede 1368 kişi yaşamaktadır. 1875 tarihli salnamede ise 15 aşiret 2.640 hane ve 8.328 nüfus ile Serik nahiyesine yerleşmiştir. 20. Yüzyılın başlarında Serik nahiyesi Kökez Tekke ve Gebiz adıyla üç yerleşim yerinden oluşmuştur. Nahiye merkezi olarak da Tekke kullanılmıştır.
Osmanlı Devleti'nin 1876 tarihinde yayınladığı 'Nevahi Nizamnamesi' ile Kızılkaya kazası kaldırılmış, Serik ile Beşkonak nahiyeleri Amtalya merkez kazaya bağlanmıştır. 1890'lı yıllarda Serik nahiyesi 36 köy 56 mahallede 18.451 nufusa sahiptir. 1910 tarihinde Kökez'in, Serik nahiyesinin idare merkezi olmasına kararlaştırılmıştır.
1. Dünya Savaşı'nın başladığı yıl Osmanlı Devleti'nde iktidarda olan İttihat ve Terakki partisi döneminde Teke Mutasarraflığı mustakil hale gelmiştir. 21 Nisan 1914 tarihli karara göre Serik, Teke Mutasarraflığına bağlanan Antalya kazasının bir nahiyesi olmuştur. Nahiye merkezi Kökez olup nahiyeye 31 köy bağlanmıştır.
 
5121 Kere Okundu

KAYMAK SERACILIK
DETAY
2010 - 2013 © batiakdeniz.com Tüm Hakları Saklıdır. Hiç bir bilgi ve resim kaynak gösterilmeden kopyalanamaz. yazılım : webustasi.com